O firmie

Kancelarii Rachunkowo-Doradczej ABAKS działa na rynku biur księgowych od 2003 roku. Na świadczenie usług księgowych pozwala nam Certyfikat Księgowy nr 78/2002. Właścicielka Kancelarii Anna Wolicka-Arym jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Kancelaria posiada nie tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 20104 roku (Dz. U. 2014 poz. 1616), ale też ubezpieczenie nadwyżkowe oraz dodatkowe, obejmujące uszkodzenie lub zaginiecie dokumentów oraz szkody wyrządzone z tytułu wykonywania obsługi kadrowej i płacowej. Choć siedziba naszego biura mieści się w Świeciu, z naszych usług korzystają także kliencie z innym miast – m.in.: Grudziądza i Bydgoszczy.

 

Najlepszym poświadczeniem wysokiej jakości oferowanych przez nas usług rachunkowych jest liczba naszych klientów. Obecnie obsługujemy ponad 100 podmiotów gospodarczych z różnych branż!

 

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm oraz fundacji i stowarzyszeń.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz rzetelna praca pozwoliły nam uzyskać zaufanie rzeszy klientów. Powierzają nam oni nie tylko swoje dokumenty, ale także tajemnice i plany biznesowe. Mając na uwadze zaufanie jakim obdarzają nas klienci, staramy się by nasze usługi przebiegały w miłej atmosferze, a relacje z klientem opierały się na wzajemnym szacunku.

 

Kancelaria posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 kwietnia 2005 r., Dz. U. nr 61, poz. 537 ze zm.)

 

Kancelaria spełnia wymogi ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276), która to ustawa nakłada między innymi na biura rachunkowe obowiązek posiadania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązek rejestrowania transakcji ponadprogowych i podejrzanych, obowiązek identyfikacji i weryfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego, monitorowania transakcji, bieżąca analiza ryzyka związanego z obsługą klientów. W celu wypełnienia obowiązków nałożonych ustawą wprowadzono procedury oraz przeprowadzono szkolenie pracowników w powyższym zakresie.

 

Prócz usług księgowych prowadzimy również obsługę prawną podmiotów gospodarczych polegającą na:

 • zakładanie spółek
 • rejestracja w KRS
 • obsługa bieżąca zebrań zarządu oraz zgromadzeń wspólników
 • przekształcanie i likwidacja spółek
 • dochodzenie wierzytelności itp.

 

Outsourcing kadrowy – administrowanie kadrami i płacami

 • Prowadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników:
 • Przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z polskimi przepisami
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami kodeksu pracy
 • Przekazywanie właścicielowi zleceniodawcy ważnych dat/terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych
 • Sporządzanie comiesięcznej listy płac zgodnie z informacją zleceniodawcy
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji ZUS , PIT i PFRON, przygotowanie przekazów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11,PIT-8B lub PIT-40)
 • Sprawozdawczość do GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • Organizowanie szkoleń BHP

 

rzetelne biuro rachunkowe