Nasza oferta

Kancelaria Rachunkowo-Doradczej ABAKS to działające w Świeciu profesjonalne biuro rachunkowe. Posiadamy wieloletnie doświadczenie na polu  świadczenia usług księgowych w pełnym ich zakresie. Działamy kompleksowo, do każdego klienta podchodząc indywidualnie.

 

Oferujemy Państwu następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów i ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji VAT i innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego
 • prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i PFRON
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • usługi kadrowo – płacowe ( sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, list płac, rachunków, prowadzenie teczek osobowych pracowników, zgłoszenia i rozliczanie składek  ZUS, informacje PIT-11)
 • sporządzanie zeznań rocznych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych
 • pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska pracy i rozwojowe
 • organizacja szkoleń BHP dla pracodawcy i pracownika
 • redagowanie pism urzędowych i pomoc w sporządzaniu umów handlowych
 • sporządzanie przelewów do ZUS i US
 • przekazywanie deklaracji i zeznań do odpowiednich urzędów

 

W związku z rozwojem firmy wprowadziliśmy obsługę prawną podmiotów gospodarczych polegającą na:

 • zakładanie spółek
 • rejestracja w KRS
 • obsługa bieżąca zebrań zarządu oraz zgromadzeń wspólników
 • przekształcanie i likwidacja spółek
 • dochodzenie wierzytelności itp.

 

Outsourcing kadrowy – administrowanie kadrami i płacami

 • Prowadzenie akt personalnych pracowników zleceniodawcy i rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników:
 • Przestrzeganie formalnej zgodności i kompletności dokumentów personalnych z polskimi przepisami
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami kodeksu pracy
 • Przekazywanie właścicielowi zleceniodawcy ważnych dat/terminów wynikających z dokumentacji personalnej oraz terminów podatkowych
 • Sporządzanie comiesięcznej listy płac zgodnie z informacją zleceniodawcy
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji ZUS , PIT i PFRON, przygotowanie przekazów bankowych do ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11,PIT-8B lub PIT-40)
 • Sprawozdawczość do GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych
 • Organizowanie szkoleń BHP